ZASADY WSPÓŁPRACY

Zasady współpracy ustalane są indywidualnie podczas spotkania z Klientem. W głównej mierze metody współpracy uzależnione są od potrzeb Klienta. Kancelaria oferuje pomoc w indywidualnej sprawie, w konkretnym przedsięwzięciu, a także stałą obsługę prawną.

Zasady współpracy, nakład pracy, rodzaj zlecenia oraz termin jego wykonania mają bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia przy zastępstwie procesowym nawiązuje zasadniczo do stawek wynagrodzenia radcy prawnego określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

 

Kancelaria proponuje Klientom następujące systemy rozliczeń:

•  wynagrodzenie indywidualne – wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej usługi,

•  wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o ilość godzin poświęconych przy realizacji zadania,

•  wynagrodzenia ryczałtowe (stosowane przy zleceniu stałej obsługi prawnej) – wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o stałą stawkę miesięczną oraz ilość godzin świadczonej pomocy prawnej w miesiącu kalendarzowym,

•  wynagrodzenie z premią za sukces (tzw. success fee) – w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.

 

Kancelaria jest elastyczna i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Sposób współpracy jest uzgadniany z Klientem a informacja o wysokości wynagrodzenia jest przekazywana przed rozpoczęciem świadczenia usługi.