Kancelaria Prawnicza Adam Biela powstała w styczniu 2013 roku.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zapewnia doradztwo prawne, w tym konsultacje prawne oraz sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie umów i pism procesowych, prowadzenie negocjacji i mediacji oraz reprezentację Klienta przed sądami i innymi instytucjami lub organami.

Kancelaria podchodzi do spraw Klientów w sposób indywidualny, analizując wszelkie konsekwencje prawne. Nie koncentruje się tylko i wyłącznie na jednostkowym problemie, ale rozważa jego szersze skutki dla Klienta.

Kancelaria udziela pomocy prawnej przedsiębiorcom i osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, a jej głównym zadaniem jest pomoc przy realizacji zamierzeń biznesowych Klientów poprzez wskazywanie optymalnych rozwiązań prawnych oraz istniejącej praktyki, a także - pomoc przy ich realizacji w sposób pozwalający osiągnąć zakładane cele w najbardziej efektywny sposób.

Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, komornikami, biegłymi rewidentami, tłumaczami przysięgłymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz firmą windykacyjną, dzięki czemu świadczona pomoc prawna jest kompleksowa.

Dokładny zakres usług świadczonych przez Kancelarię znajduje się w dziale Specjalizacje